Rubrieken
  [Gust100]
  "Gust?"
  Reclame
  Uitgaven
  Illustraties
  Fotografie
  Keramiek
  Archeologie
  Grafiek
  Collage's
  'Pop Art'
  Reportages
  Ereburger
  [archief]
 
  50+50 !!!!
 
  Nieuwsbrief
  Gastenboek
  Cont@ct
 
omtrent
Curriculum

  Een bondig overzicht van Gust Boschmans´ curriculum vitae...
  (nog meer vind je in de andere rubrieken op de Gust100-website!)

  <|curriculum|–|foto's|>
 
 

    Augustus Joanna Petrus BOSCHMANS

     door velen beter gekend als:  Gust,  bos(ch)mans,  de-rare-uit-het-langeveld,  kodakske...
 • 1902: geboorte van Augustus Joanna Petrus BOSCHMANS te Aarschot op 9 februari.
 • 1910-1916: Gustje verhuist naar Schaarbeek en wordt zo -een beetje toch- 'ne Brusseleir'.
 • 1919: eerste job als bediende bij een verzekeringsmaatschappij;
  ondertussen volgt hij een schriftelijke cursus tekenen.
 • 1921: bediende in een drukkerij.
 • legerdienst: korporaal bij het paardenvolk...
 • medio jaren '20: eerste zelfstandige opdracht als tekenaar voor het weekblad 'La Croix'.
 • eind jaren '20: eerste prijs als 'Laureaat van de Arbeid'!
 • jaren '30: door de economische crisis verliest hij zijn baan;
  uiteindelijk start hij als freelance fotograaf 'foto Boschmans' met oa Uitgeverij 'De Pijl' als opdrachtgever.
 • 1927: huwelijk met Leopoldina Van Meerbeek
 • 1937: de familie Boschmans verhuist naar Holsbeek.
 • vanuit Holsbeek richt hij de 'Hagelandse voortrekkers', de plaatselijke scoutsbeweging, op.
 • 1953: hij publiceert het natuurtijdschrift 'Meer Schoonheid', later opgevolgd door 'Hona' en 'Mens en Natuur';
  en doet zo zijn naam 'bos(ch)man(s)' alle eer aan...
 • 1958: op de wereldtentoonstelling Expo 58 richt hij de gelijkvloerse afdeling van Civitas Deï in, het Paleis van het Vaticaan.
 • eind jaren '50: met een geleende camera maakt hij een documentaire over het Hageland, die later wordt uitgezonden door de VRT en ROB-TV.
 • de aankoop van een keramiekoven leent zich tot nieuwe opdrachten, ondermeer het ontwerp en de uitvoering van een kruisweg voor de Monfortanen te Rotselaar.
 • ondertussen is hij een gekend amateur-archeoloog en heemkundige geworden;
  menig student archeologie komt hem zijn hulp vragen voor het opstellen van de thesis.
 • in de loop der jaren richt hij ettelijke keren tentoonstellingen in op heemkundig en op archeologisch gebied.
 • na zijn pensionering ontdekt hij een nieuwe passie die hij zelf graag 'pop-art' noemt.
 • eind jaren '80: met enkele vrienden start hij de archeologische opgravingen aan de 'Poort van Attenhoven', wat resulteert in de tweedelige uitgave 'Scherven vertellen' (1993).
 • belangrijke schenking aan het Archeologisch museum van Leuven.
 • 1997: hij wordt ereburger van de stad Aarschot, mede n.a.v. zijn schenking aan het Aarschots Heemkundig museum.
 • 1999: de gemeente Holsbeek reikt hem het ereburgerschap uit.
 • 2002: Gust wordt honderd op 9 februari!
 • 2005: Gust overlijdt thuis op 103-jarige leeftijd - †23 sept. 2005.
boven